Webspire

Administrační systém

nw7 v1.37.0

Přibyla nová devel feature pro vypnutí memcache na projektu. Kliknutím na položku "Vypnout memcache" v Devel features Tracy baru se cache pro databázi nahradí za memory cache (tj. nic se nebude cachovat).

###message