Webspire

Administrační systém

nw7 v1.34.0

Byl zoptimalizován způsob, jakým se invaliduje cache Metadat (managerů i entit) - nově již není nutné na vývojovém prostředí např. při změně anotace entity promazávat cache, framework je nově schopný takovou změnu detekovat a cache se zinvaliduje sama.

Dříve bylo nutné např. při změně výchozího řazení entity (tj. při změně anotace @Order nad třídou entity) nutno promazat cache Metadata (typicky přes nwc clean nebo "smetáček" v Tracy panelu).

Od verze 1.34.0 toto již není nutné, jelikož na vývojářském prostředí se jako závislost Nette Cache předává cesta k PHP třídě entity. Tím pádem změnou PHP třídy entity se cache automaticky sama zinvaliduje.

Pozor však na situace, které invalidace metadat nemusí postihnout - např. přídáním property mapované do DB dojde sice k invalidace metadat entity, avšak v memcachi může být stále uchována stará verze entity, která tuto property nemá. Čili do invalidace memcache se bude property tvářit jako nenastavená.

###message