Webspire

Administrační systém

nw7 v1.31.0

Po úpravě v balíčku inspire/nw7 je od verze v1.31.0 možné nad entitami definovat výchozí řazení i jako název ručně sestavované podmínky.

Ukázka

Nově je možné definovat v hodnotě atributu "by" @Order anotace i název manuální podmínky:


/**
 * @Order(by='customOrder%manual', direction='ASC')
 */
class EshopProductEntity extends Inspire\NW7\Entity\Entity
{

 

což při sestavení podmínky vyústí ve volaní metody buildOrderByCustomOrder nad Mapperem. Dokud vývojář neimplementuje takto pojmenovanou metodu v mapperu příslušeného managera, dostává výjimku: 

Manual order build method Project\Module\Catalog\Mapper\EshopProductMapper::buildOrderByCustomOrder was not implemented yet.

###message