Webspire

Administrační systém

nw7-console v1.6.0

V nové minor verzi nwc přibyla podpora pro generování mapování JS knihoven do bootstrap.coffee zavaděče. Díky tomu již není nutné řešit per-projekt JS závislosti knihoven v balíčcích.

V rámci generování médií (volání nwc med) se nově do projektového bootstrap.coffee mezi komentáře  #@GENERATED-LIB-PATHS-START#@GENERATED-LIB-PATHS-END generují mapování knihoven z jiných balíčků.

Toto řeší problém, kdy např. v balíčku nw7-module přibyla systémová knihovna, kterou však na projektech (jenž se povýšily na tuto novou verzi) bylo potřeba přidat ručně do mapování v bootstrap.coffee. Nyní se toto děje již automaticky.

Změna je plně zpětně kompatibilní, tzn. starší projekty, které tyto komentáře nemají, nebudou nijak ovlivněny.

Nově vygenerovaná bootstrap.coffe tak např. může vypadat nějak takto:

#require JS config
requirejs.config
baseUrl: "/media/",
paths:
#base
app: "js/app"
nwApp: "nw7-module/js/app"
nwCore: "nw7-module/js/core"
nwLib: "nw7-module/js/lib"

#libs
pickadate: "nw7-module/js/lib/picker"
pickadateDate: "nw7-module/js/lib/picker.date"

#shortcuts
DomBinder: "nw7-module/js/core/UI/DomBinder"

#@GENERATED-PATHS-START
cartControl: 'cart-control/js'
galleryControl: 'gallery-control/js'
googleMapControl: 'google-map-control/js'
headerControl: 'header-control/js'
heurekaControl: 'heureka-control/js'
orderModule: 'order-module/js'
pluginModule: 'plugin-module/js'
searchModule: 'search-module/js'
trackerControl: 'tracker-control/js'
videoTagControl: 'video-tag-control/js'
#@GENERATED-PATHS-END

#@GENERATED-LIB-PATHS-START
bowser: 'nw7-module/js/lib/bowser.min'
colorbox: 'nw7-module/js/lib/colorbox'
infobubble: 'google-map-control/js/lib/infobubble'
jquery: 'nw7-module/js/lib/jquery'
netteAjax: 'nw7-module/js/lib/nette.ajax'
netteForms: 'nw7-module/js/lib/netteForms'
nwJquery: 'nw7-module/js/lib/nw.jquery'
ofiBrowser: 'nw7-module/js/lib/ofi.browser'
picker: 'nw7-module/js/lib/picker'
pickerDate: 'nw7-module/js/lib/picker.date'
picturefill: 'nw7-module/js/lib/picturefill.min'
slickCarousel: 'nw7-module/js/lib/slickCarousel'
typewatch: 'order-module/js/lib/jquery.typewatch'
waiter: 'nw7-module/js/lib/waiter'
#@GENERATED-LIB-PATHS-END

urlArgs: (new Date()).getTime()

require ["app/main"], ->

###message