Webspire

Administrační systém

nw7-admin v5.37.0

Do nové verze nw7-admin byla přidána podpora pro kontrolu duplicit seo-url záznamů před uložením.

Nově se kontroluje, zdali v daném modulu neexistuje nějaký záznam, který by měl stejné seo-URL (v případě, že je vypnuto automatické generování seo-URL). Dříve mohl nastat problém, jelikož samotný SQL dotaz uložení záznamu padal na  chybě kvůli porušení DB constrainty. Nově je na tuto skutečnost uživatel upozorněn bez pádu aplikace.

###message