Webspire

Administrační systém

Nápověda ke galeriím v RS (hromadná správa)

Vyšla nová verze nw7-adminu (v5.31.1), kde je implementována podpora pro jednodušší správu nápovědy ke galeriím v RS. Primárně je celá záležitost určena pro nápovědu k velikostem uploadovaných obrázků.

Hromadná konfigurace

Nejlépe lze problematiku pochopit přímo z příkladu zápisu configu (u modulu modphotos - lze přepsat na projektu). Zápis může vypadat takto:

// Vzorovy hromadny config pro galerie
$config[ModPhotos::CFG_GALLERY_HELP_TEXTS] = [
Mod_Plugin_Wiki::class => _('Obyčejný text nápovědy'),
Mod_Banner_Slide::class => [
ModPhotos::GALLERY_HELP_TEXT => _('Za tímto textem se objeví dodatek s retinou.'),
ModPhotos::GALLERY_HELP_RETINA_TEXT_BY_SIZE => '500'
],
Mod_Plugin_Wiki_2_Col::class => [
'photo_gallery_col_1_id' => [
ModPhotos::GALLERY_HELP_TEXT => [
ModPhotos::GALLERY_HELP_TEXT_ORIENTATION_HORIZONTAL => true,
ModPhotos::GALLERY_HELP_TEXT_PROPORTION => '2:1',
ModPhotos::GALLERY_HELP_TEXT_SIZE => '500x225',
],
ModPhotos::GALLERY_HELP_RETINA_TEXT_BY_SIZE => '500x225',
],
'photo_gallery_col_2_id' => [
ModPhotos::GALLERY_HELP_TEXT => _('Nahrávejte obrázky na šířku v poměru 2:1 o minimální velikosti 250x125 px.'),
ModPhotos::GALLERY_HELP_RETINA_TEXT_BY_SIZE => '250x125',
],
],
];

Základ tvoří asociativní pole, kde klíčem je název třídy modulu a hodnotou je buď už samotný text nebo další pole, které má klíče pro text (GALLERY_HELP_TEXT) a pro základní velikost obrázku pro sestavení dodatečné věty o retině (GALLERY_HELP_RETINA_TEXT_BY_SIZE), která má toto znění "Pro retina displaye [vypoctena_hodnota] px.". Vypočtenou hodnotou se rozumí předaná hodnota vynásobená dvěmi v obou osách. Vizte příklad níže.

Konfigurace věty

Z důvodu neustálého opakování podobného textu je zde také možnost takový text místo psaní přímo nakonfigurovat (použije se přednastavený slovník z Webspire). Pro všechny klíče platí, že pokud jsou vynechány, daná část nápovědné věty se vynechá, přičemž celá věta neztratí smysl.

Možnosti konfigurace věty:

GALLERY_HELP_TEXT_ORIENTATION_HORIZONTAL: true => "na šířku", false => "na výšku"
GALLERY_HELP_TEXT_PROPORTION: vyplněno např.: "1:1" => "v poměru 1:1"
GALLERY_HELP_TEXT_SIZE: zadaná šířka, např. "500" => "o minimální šířce 500 px" nebo zadaná kompletní velikost, např. "500x225" => "o minimální velikosti 500x225 px"

Výsledek

Z konfigu a vysvětlení výše vyplývá, že Plugin 2 sloupce (Mod_Plugin_Wiki_2_Col::class) a konkrétně jeho první galerie (obrázek pro první sloupec s ID 'photo_gallery_col_1_id') vykreslí nápovědu v tomto znění:

"Nahrávejte obrázky na šířku v poměru 2:1 o minimální velikosti 500x225 px. Pro retina displaye 1000x450 px."

###message