Webspire

Administrační systém

article-module v3

Vyšla nová major verze article-module, která prošla velkým refaktoringem. Přináší jednotný způsob konfigurace modulu a usnadňuje jeho vícenasobné nasazení na projektu.

Seznam největších změn:

  • rozdělení list a detail akcí (výpis a detail článku) do vlastních presenterů (ListPresenter, DetailPresenterů)
  • sjednocení a změna struktury nastavení v modulovém setting.neon
  • sjednocení a změna struktury nastavení dílčích komponent (ArticleBoxControl, RecentArticleControl)
  • podpora pro navigaci na další/předchozí článek (konfigurovatelné přes nastavení)
  • nová komponenta ArticleBoxList pro zapouzdření ArticleBoxControl komponent (kterou nově využívá i RecentArticlesControl - komponenta pro výpis nedávných článků)
  • drobné úpravy a zjednodušení šablon většiny komponent balíčku, zohledňující mimo jiné novou strukturu nastavení

Při povýšení nepřepsaného balíčku na projektu z verze 2 na verzi 3 je nutné upravit případnou projektovou konfiguraci modulu (zohlednit novou strukturu modulových setting.neon) a případně upravit CSS, aby zohledňovalo lehce upravenou HTML strukturu některých šablon a komponent.

###message